Zenanadvies

ZENANADVIES, oftewel ZENAN COACHING & ADVIES is een landelijk werkend adviesbureau op het gebied van de sociale zekerheid, jeugdbeleid en arbeidsmarkt. Wij ondersteunen Overheid, Zelforganisaties, Bedrijven, Brancheorganisaties en Werkzoekenden, door coaching, training en advies. Dat blijft noodzakelijk door de vele wetswijzigingen en verdergaande privatisering van de sociale zekerheid en natuurlijk de veranderende arbeidsmarkt. De verantwoordelijkheden van goed werkgeverschap worden net als de financiële belangen steeds groter. ZENAN COACHING & ADVIES wordt gezien als specialist op het gebied van de WWB/WSW/WW/WIA/Wajong & Arbeidsmarkt. Onze dienstverlening gaat echter veel verder. Wij trainen en adviseren ook op het gebied van vraaggerichte trainingen, verzuimpreventie, re-integratie, stages, (loonkosten)subsidies, eigen risicodragen WGA, arbeidsrecht en werkgeversschap.

Onze opdrachtgevers zijn Overheid, Brancheorganisaties, Werkgevers en Werkzoekenden.We ondersteunen zowel professionals als werkzoekenden binnen de (WWB/IOAW/WSW/WW/WIA en Wajong) door middel van coaching, training en advies. We verzorgen tevens de bemiddeling naar de arbeidsmarkt en bieden na plaatsing nazorg (jobcoaching).

Daarnaast werken wij samen met onze relaties in opdracht van overheidsinstellingen zoals de gemeente op het gebied van doel- en rechtmatigheid van de WWB.

ZENAN COACHING & ADVIES heeft jarenlange ervaring in de sociale zekerheid, jeugdbeleid en arbeidsmarkt. Ideaal voor werkgevers die het steeds moeilijker krijgen om de benodigde kennis in huis te krijgen of te houden. Ook voor de gemeente en het UWV wordt het steeds moeilijker om werkzoekenden te bemiddelen naar de arbeidsmarkt, deze weten inmiddels ZENAN COACHING & ADVIES te vinden om deze trajecten voor haar rekening te nemen. Ook individuele werkzoekenden melden zich bij ons aan om trajecten richting arbeidsmarkt in te zetten en om zich te adviseren door ons. Deze werkzoekenden slagen bij ons altijd, daar zij zelf het initiatief nemen om zo snel mogelijk weer aan het arbeidsproces deel te nemen.
Verplichte trajecten vanuit de gemeente en het UWV zijn niet voor iedereen passend, hierin kunnen wij een passende aanbod bieden.

ZENAN COACHING & ADVIES werkt op basis van de mogelijkheden van werkzoekenden en is gericht op langdurige uitstroom richting arbeidsmarkt.

Wilt u meer weten, bel of mail gerust telefoon: 06 – 435 231 37 of info@zenanadvies.nl