Solliciteren & Zelfvertrouwen

TRAINING EN COACHING
ZENAN COACHING & ADVIES verzorgt al jaren met succes zowel trainingen en cursussen voor individuele deelnemers als voor groepen (maatwerk). Wij geven trainingen en cursussen voor vrijwilligers/werkzoekenden, maar ook voor professionals in het brede veld van zorg, welzijn, onderwijs en overheid. Deze zijn bedoeld om hen handvatten te geven bij de dagelijkse uitvoering van hun werk. De trainingen en cursussen van ZENAN COACHING & ADVIES zijn gericht op het versterken van de deelnemers zodat zij met meer zelfvertrouwen en deskundigheid kunnen participeren.

ZENAN COACHING & ADVIES kan ook maatwerk leveren. Daarnaast kunnen we bestaande trainingen aanpassen aan de specifieke vraag en wensen van uw organisatie of kunnen we onderdelen combineren. Belangstellende organisaties kunnen een offerte aanvragen. Samen maken we vervolgens afspraken over de doelgroep, inhoud en data. De aanvrager zorgt voor de werving van de deelnemers. De trainingen kunnen zowel bij ons als in-company worden verzorgd. ZENAN COACHING & ADVIES zorgt voor een trainer of docent en voor de inhoud van de cursus.

AANBOD:

ORGANISATIES/OVERHEIDSINSTELLING

- Interculturele Professionaliteit
- Reïntegratie-trainingen binnen Wet Werk en Bijstand WWB
- Intercultureel coachen en leidinggeven
- Agressietrainingen
- Hoogwaardig Handhaven
- Procesbegeleiding “Verbetergroepen” binnen jeugdhulpverlening
- Communicatietrainingen

WERKZOEKENDEN/KLANTEN
- Empowermenttrainingen
- Sociale vaardigheden
- Motivatietrainingen
- Rechten en plichten als werknemer
- Nederlands op de werkvloer
- Conflicthantering
- Communicatietrainingen
- Assertiviteits- en weerbaarheidstrainingen

Voor meer informatie, kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@zenanadvies.nl