Privacy Policy

B E V E I L I G I N G S V E R K L A R I N G
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw aanvraag en/of ten behoeve van een intake.
Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door ons opgeslagen en verwerkt.

I N L I C H T I N G E N
Alle uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde kosteloos opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen.
Neem hiertoe contact op met info@zenanadvies.nl of stuur ons een schriftelijk verzoek per post.

I N F O R M A T I E A A N D E R D E N
Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten is de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling. In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.

Sitemap
Algemene Voorwaarden