Visie op Re´ntegratie

VISIE OP REÏNTEGRATIE & GEZONDHEID
Wat is gezondheid eigenlijk? Dat is een interessante vraag. Gezondheid is uiteindelijk voor een groot deel een kwestie van houding, gedrag, thuissituatie en sociale netwerk. Mensen kunnen zelfs heel veel aan hun gezondheid doen. Ook is het verschil tussen ziek zijn, zich ziek voelen en zich als een zieke gedragen intrigerend en bepalend. Hoe mensen met dit alles omgaan, blijkt in de praktijk zeer verschillend. De drijfveren die daar achter zitten zijn volgens ons bepalend en medebepalend met betrekking tot de levensloop van een persoon, veel meer dan de ziekte of symptomen die iemand heeft. Werkelijk resultaat is dan ook te vinden in het ontdekken van die drijfveren, angsten en emotie en daarvandaan stapsgewijs gedragsverandering te creëren.

Wij helpen deze mensen bij het vinden van nieuwe glans in hun toekomstige loopbaan. Dat doen we aan de hand van vier vragen.

Wat kan ik?
Bij de beantwoording van deze vraag wordt een helder profiel geschetst van de sterke en zwakke punten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van enerzijds erkende standaardmethoden en anderzijds persoonlijke gesprekken.

Wat wil ik?
Op basis van de uitkomsten van vraag 1 wordt samen onderzocht hoe u uw kwaliteiten wilt inzetten in termen van type banen, werkomgeving, niveau, mogelijkheden en natuurlijk de kaders, e.d. Uiteraard worden de wensen voortdurend getoetst aan de realiteit en de haalbaarheid en in overleg met de opdrachtgever.

HOE BEREIK IK DAT?
Hiervoor wordt de werkzoekende getraind in de hiervoor benodigde vaardigheden. Deze worden per individu opgesteld.

ZENAN COACHING & ADVIES begeleidt op basis van een individuele aanpak, gericht op motivatie, zelfvertrouwen en unieke kwaliteiten van de werkzoekende.

ZENAN COACHING & ADVIES streeft naar duurzame inpassing in het arbeidsproces en begeleidt mensen tot na de proeftijd van de nieuwe baan en kan daar waar nodig is nazorg bieden, voor zowel werknemer en werkgever.

Mocht u meer informatie willen over onze aanpak, neem contact op via info@zenanadvies.nl