Uw vragen, uw probleem

Re-integratie na ziekte of arbeidsconflict vraagt een zorgvuldige begeleiding, coaching en bewaking van alle stappen, waarbij rekening gehouden moet worden met de juridische kaders.

Heeft u zich weleens de vraag gesteld; Wie is er binnen uw organisatie verantwoordelijk voor het gehele personeelsbeleid, ziekteverzuim en de Wet Verbetering Poortwachters proces?

Waar vind ik actuele informatie over de WVP?
Wie bewaakt de voortgang en doorlooptijden?
Wie onderhoudt de contacten met het UWV?
Wie kan mij ondersteunen bij de gehele proces op het gebied van pesoneelsbeleid
Heeft uw wel eens een sanctie van het UWV gehad, omdat uw dossiers niet op orde waren?

DE OPLOSSING
De ervaring en know-how van ZENAN COACHING & ADVIES neemt u veel werk uit handen en levert professioneel case-management op:

Hierbij moet u denken aan:
- Opstelling juiste documenten
- Handhaving van wettelijke termijnen
- Check contact leidinggevende en medewerker
- Check verloop re-integratieproces
- Toetsing uitvoering plan van aanpak
- Toezicht juiste dossieropbouw
- Tijdige en complete aanlevering documenten voor de WIA-aanvraag

RESULTAAT
Uw re-integratiedossiers voldoen aan alle (wettelijke) eisen. Er gaat geen tijd verloren.
Dit bevordert een goed verloop van de re-integratie van uw medewerkers d.m.v. diep de problemen te onderzoeken en daar waar nodig is, diep de gesprekken aangaan met uw werknemer.

INFORMATIE
Tijdsbesteding gemiddeld 3,5 à 10 uur (per medewerker met een verzuim >6 weken).
- Voor-gesprek met U als werkgever
- Voor-informatie van uw Arbo-dienst of arts/specialist
- Dossieronderzoek van uw werknemer
- Gesprekken met uw werknemer
- Rapportage en verslaglegging ten behoeve UWV
- Rapportage, verslaglegging en terugkoppeling met opdrachtgever
- Advies omtrent reïntegratie 1e spoor of 2e spoor

Kortom, er komt heel veel bij kijken. Wij staan u graag terzijde, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat de UWV u verantwoordelijk stelt van te weinig inspanning, danwel reïntegratie van uw werknemer en dat scheelt u een hoop tijd, energie en kosten!!

ARBEIDSCONFLICT OF MISCOMMUNICATIE
We zien vaak enorm op tegen moeilijke gesprekken of tegen het brengen van slecht nieuws. Niets is zo vervelend als iets te moeten vertellen wat de andere partij niet leuk zal vinden. U ziet de emoties al hoog oplopen. Werkgevers en werknemers begeven zich vaak op een scheidslijn van emoties, welk soms onnodig worden opgeblazen. ZENAN COACHING & ADVIES kan hierin bemiddelen als mediator en daar waar nodig Outplacementtrajecten aanbieden. Ons doel is uiteraard om u en uw medewerker weer op één lijn te krijgen.

WERVING EN SELECTIE VAN NIEUW PERSONEEL
Wij kunnen voor u, als werkgever nieuwe talenten werven en deze selecteren op basis van uw wensen.

Voordat u met ons gaat werken, wilt u uiteraard graag weten wat u kunt verwachten. Iedere opdracht die wij doen is maatwerk, maar globaal zijn er wel een aantal stappen te noemen die in ieder traject worden doorlopen.

Het eerste contact
Meestal zullen we telefonisch kennis met elkaar maken. U leert ons een beetje kennen en we zullen al onze eerste vragen stellen. Welke functie wilt u laten bemiddelen? Wat voor iemand zoekt u? U screent ons, wij screenen u. Klikt het? Dan maken we een vervolgafspraak.

Verdere kennismaking
De beste match ontstaat als we weten wat er speelt. Waarom en waardoor is de vacature ontstaan? In wat voor richting ontwikkelt uw organisatie zich? Wat zijn de toekomstplannen en –verwachtingen? En in wat voor team moet de nieuwe medewerker functioneren? Al deze vragen zijn belangrijk. Immers, de kandidaat moet niet alleen op basis van capaciteiten en ambitie bij de functie passen, maar ook een onderdeel worden van een team en zich prettig voelen binnen de cultuur van de organisatie.

Ook zullen we in deze fase duidelijke afspraken met u maken. Op die manier weten we wat we van elkaar kunnen verwachten en kunnen er geen misverstanden ontstaan. Na uw akkoord starten we de zoektocht naar uw nieuwe werknemer.

De Werving en Selectie
Natuurlijk toveren we niet zomaar die ene, perfecte kandidaat te voorschijn. We maken daarvoor gebruik van verschillende kanalen binnen het netwerk van ZENAN COACHING & ADVIES.

VOOR EEN VRIJBLIJVEND OPDRACHT WERVING & SELECTIE KLIK HIER

PERSONEELSZAKEN/HRM
ZENAN COACHING & ADVIES ondersteund en adviseert werkgevers op het gebied van personeel en organisatie, waarbij men vooral in het oog houdt dat we deze werkzaamheden in nauwe samenwerking met U, als werkgever uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het gehele proces binnen uw organisatie en het verbeteren van bepaalde processen. U krijgt als werkgever veel vragen van uw medewerkers op het gebied van CAO, arbeidsrecht en werkprocessen.
De gehele informatievoorziening voor u en uw medewerkers verzorgen wij ook.

Voor meer informatie, kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@zenanadvies.nl